∗ Sprachauswahl
  ∗Seite auf Deutsch  /  Strona po polsku ∗
>> deutsch ist ausgewählt
Tłumaczenia pisemne

Jako tłumaczka przysięgła
języka polskiego tłumaczę m.in.

• różnego rodzaju dokumenty, np.:
  metryki urodzenia, ślubu, akty zgonu,
  dyplomy, świadectwa szkolne,
  wyciągi z ksiąg rodziny
• dokumenty sądowe: wezwania,
  akty oskarżenia, wyroki, itp.
• wszelkiego rodzaju umowy
• teksty fachowe – zwłaszcza z dziedziny
  psychologii, socjologii, ekonomii,
  prawa, architektury, ochrony środowiska

Cena zależy od stopnia trudności tekstu i liczona jest od wiersza (linijka normatywna = 55 uderzeń). W przypadku standar-dowych dokumentów (np. metryka urodzenia) pobieram cenę ryczałtową. Dokładne informacje w rozmowie telefonicznej. Tłumaczę szybko, niezawodnie, terminowo.

© FERRY to GINGER, 2010

∗ Bild